โครงการต่างๆ

สืบเนื่องจากภาระกิจด้านการส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2551 นี้ ศูนย์ฯ จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ ขึ้นทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: